Brońmy razem wiary!

POWIEDZMY NIE
CHRYSTIANOFOBII!

Chcemy, by w Polsce bez przeszkód można było korzystać z pełni praw i wolności, w tym wolności religijnej, wolności sumienia, wolności słowa, wolności zrzeszania się bez lęku przed zastraszeniem, upokarzaniem, marginalizacją, cenzurą, groźbami i przemocą.
  • Doświadczyłeś obelżywych komentarzy czy upokarzającego traktowania ze względu na wiarę?
  • Zabroniono Ci się modlić?
  • Zmuszano Cię do postępowania wbrew Twojemu sumieniu?
  • Wandale zniszczyli kościół, ołtarz, cmentarz lub inne miejsce kultu?

Chrystianofobia
musi się skończyć

Z każdym rokiem nasila się nienawiść i dyskryminacja względem chrześcijan w Polsce. Jesienią 2020 przekroczono jednak granice, które nigdy nie powinny zostać przekroczone. Nie możemy dopuścić do tego, aby dewastacje kościołów i profanacje świętych wizerunków stały się codziennością.

W ostatnich latach liczba ataków na chrześcijan wzrosła diametralnie

Większość okoliczności tych zdarzeń pozostaje nieznana, dotychczas bowiem nikt nie monitorował takich niepokojących przypadków ani nie prowadził ich rejestru. Wiele ekscesów tego typu nawet nie zostało zgłoszonych do organów ścigania. Trzeba z tym skończyć i wziąć sprawy w swoje ręce.

Ataki na kościoły

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2021 r. doszło do 1654 ataków na terenie obiektów sakralnych w Polsce.

Spraw obrazy uczuć religijnych

W 2021 r. Polska Policja wszczęła aż 121 postępowań w sprawie obrazy uczuć religijnych.

Zakłócanie nabożeństw

W samym 2021 r. prowadzono 27 spraw dot. złośliwego zakłócania nabożeństw. Dla porównania w 2016 roku Policja nie stwierdziła żadnego przestępstwa tego typu.

Brońmy wiary – nasza misja

Aby zło zatriumfowało wystarczy,
by dobry człowiek niczego nie robił”
~Edmund Burke

Dzięki sieci osób, które informują nas o każdym przypadku chrystianofobii możemy podjąć konkretne kroki prawne. Dajemy głos osamotnionym dotąd ofiarom. Nie pozwalamy, by dalej milczano o aktach nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan w Polsce.

Wszystkie przypadki, które są do nas zgłaszane, są ewidencjonowane, katalogowane i regularnie publikowane w raportach, a następnie przedstawiane opinii publicznej. Analizujemy każde zdarzenie naruszenia prawa, które zostanie do nas zgłoszone, a także podejmujemy działania i interwencje procesowe wszędzie tam, gdzie to konieczne.

W dzisiejszych czasach nie sposób jest samodzielnie uchwycić wszystkie przypadku ataków na osoby wierzące w Polsce. Dlatego potrzebujemy Państwa wsparcia informacyjnego. To dzięki Państwa zgłoszeniom wiemy, gdzie należy zadziałać w interesie dyskryminowanych chrześcijan.

Jakimi sprawami się zajmujemy?

Adam „Nergal” D. zbezcześcił obraz Matki Boskiej depcząc po nim, czym podzielił się z internautami w mediach społecznościowych. Zespół prawny Instytutu Ordo Iuris podjął w tej sprawie skuteczną interwencję prawną. Udało nam się doprowadzić do ukarania „Nergala” karą grzywny w wysokości 15.000 zł, którą orzekł Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa.

Obrazoburcze parodie świętych dla chrześcijan symboli są coraz częstszym widokiem. Można to zaobserwować także w mediach społecznościowych, których administracja niestety nie widzi problemu w szerzącej się tam nienawiści. Świadczy o tym między innymi wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, który zamieniony został w obraz satanistyczny. Czy chcemy rzeczywistości, w której takie obrazki są codziennością? Musimy podjąć działania mające na celu uzdrowienie przestrzeni publicznej, również internetowej!

Działacze skrajnej lewicy chcą podeptać wszystkie świętości, w które wierzy Naród Polski. Atakują więc oni pomniki i symbole ważne dla naszej tożsamości religijnej i narodowej. Za cel wzięli sobie figury postaci historycznych, figury Chrystusa oraz katolickich Świętych. Zbezczeszczono między innymi pomnik Chrystusa w Warszawie, wtykając w niego flagę ruchu LGBT. Nie ma naszej zgody na takie zachowania!

Nienawiść powszechnieje nie tylko w Internecie, ale i na ulicy, gdzie pojawiają się coraz częściej wulgarne napisy i graffiti. Jedna z takich obrzydliwych grafik pojawiła się na osiedlowym murze w Gdyni. Graffiti prezentujące seks oralny Krzyża Świętego z polskim Orłem Białym spodobało się wcześniej wspominanemu „Nergalowi”. Granice dobrego smaku dla antyklerykałów nie istnieją!

Msza Święta i związana z nią Eucharystia to kluczowa, najważniejsza cześć życia chrześcijańskiego. Środowiska niosące na sztandarach „równość” oraz „tolerancję” nie uszanowały jednak nawet jej. Podczas Marszu Równości w Warszawie, który miał miejsce w 2019 roku doszło do sparodiowania Mszy Świętej, zaś na pochodzie pojawiła się kpina z Najświętszego Sakramentu, gdzie Serce Chrystusowe zostało zamienione na waginę. Winnych tej profanacji trzeba sprawiedliwie ukarać!

Przeciwnicy chrześcijan nie kończą na wandalizmie. Oprócz zniszczonych kapliczek czy wulgarnych haseł na murach kościołów pojawia się także fizyczna przemoc, której ofiarą pada inny człowiek. Jeśli nie powstrzymamy tej nienawiści, zaczną ginąć ludzie! W lutym 2021 roku, w Lublinie doszło nawet do podpalenia jednego z kościołów. Pomimo, że udało się go szybko ugasić to jedna osoba zatruła się dymem.

Musimy bronić wiary –
wspólnymi siłami

Przygotowany przez nas system szybkiego zgłaszania drogą elektroniczną informacji o przypadkach chrystianofobii jest zinstytucjonalizowanym orężem w obronie wolności religijnej w Polsce. Zachęcamy wszystkich, którzy doświadczyli nienawiści lub dyskryminacji z powodu swojego wyznania do zgłaszania nam takich przypadków. Razem możemy zmienić świat na lepsze. Zachęcamy także do dołączenia do naszej sieci osób, dla których wolność bezpiecznego praktykowania swej wiary jest istotną wartością.

Dozwolone formaty: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Max. rozmiar pliku: 16MB. Max. liczba plików: 8.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ordo Iuris
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ordo Iuris
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji